top

开学初全院教职工大会通知

信息来源: 暂无 发布日期: 2018-01-31 浏览次数:

      学院定于下学期开学初3月4日(星期日)上午10:00在学院202学术厅召开全院教职大会,请大家准时参会,不得缺席!

 

                                                                              人文社科学院

                                                                            2018年1月31日

 

无标题文档