top

开学初全院教职工大会通知

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-07-05 浏览次数:

        学院定于9月10(星期日)上午10点在学院202学术厅召开全院教职工大会。请大家准时参加,不得无故缺席。                                          

                                                                                                          人文社科学院

                                                                                                               2017.7.4

无标题文档